Het probleem ?

VROM

Veteranenziekte

In 1976 was er een conferentie voor veteranen in Philadelphia (VS). Na deze conferentie werden een groot aantal deelnemers ernstig ziek, een deel ervan overleed aan een vorm van longontsteking. De ziekte kreeg de naam "veteranenziekte".

Legionella bacteriën

In januari 1977, ontdekten onderzoekers van het Center for Disease Control (CDC) de staafvormige bacterie die overeenkomstig het eerste optreden in Philadelphia, de naam legionella kreeg. In 1980 werd duidelijk dat de legionella bacterie ook in leidingwater voorkomt.

Epidemieën

Een greep uit de vele uitbraken:
· 1976 Philadelphia/U.S.A., van de 200 geïnfecteerden, zijn er 30 met dodelijke afloop
· 1985 Stafford/G.B., van de 163 geïnfecteerden zijn er 39 met dodelijke afloop
· 1987 Herstellingsoord/Duitsland, 24 geïnfecteerden
· 1999 Bovenkarspel/Nederland, van de ruim 200 geïnfecteerden, zijn er (bewezen) 17 met dodelijke afloop


Twee ziektebeelden

Legionellose kent twee ziektebeelden:
· Pontiac fever, een griepachtige aandoening (hiervan zijn geen gevallen met dodelijke afloop bekend)
· Veteranenziekte, legionella pneumonie, de ernstige vorm van longontsteking waarbij gevallen met dodelijke afloop bekend zijn

Besmetting

De besmetting vindt plaats via de longen. Inademing van aerosolen (minuscule waterdeeltjes in de lucht) met daarin legionella bacterien, kan de besmetting veroorzaken. Tappunten die aerosolen kunnen opleveren zijn o.a., douches, bubbelbaden en sproeiers en vernevelaars zoals tuinslangen en hogedrukreinigers.


Tijdelijke regeling legionella preventie in leidingwater (okt. 2000)

In december 1999 is het voorontwerp van de "Tijdelijke regeling legionella preventie in leidingwater" gepubliceerd hierin worden in bijlagen richtlijnen gegeven ten behoeve van een risico-analyse, en ten behoeve van een beheersplan.

Op 15 oktober 2000 is de Tijdelijke regeling in werking getreden. Deze schept geen verplichtingen voor individuele installaties in woningen, maar wel voor een groot aantal collectieve en openbare installaties. Eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties worden verplicht een risico-analyse uit te (laten) voeren en eventueel een beheersplan op te stellen. Voor de uitvoering van de risico-analyse krijgen bedrijven een jaar de tijd (zorginstellingen een half jaar).

In de Tijdelijke regeling wordt de volgende kwaliteitseis gesteld: " Leidingwater dat op een zodanige wijze wordt gebruikt of ter beschikking gesteld, dat daarbij relevante hoeveelheden inadembare aerosolen vrijkomen, bevat ten hoogste 50 kolonie vormende eenheden legionella-bacterien per liter" (50 kve/l).


Risico-analyse Model

In de richtlijnen ten behoeve van de risico-analyse, wordt aangegeven hoe de risico-analyse uitgevoerd dient te worden. Er zijn twee mogelijkheden, te weten:
· Beperkte risico-analyse, toepasbaar indien bij geen van de tappunten relevante hoeveelheden inadembare aerosolen vrijkomen
· Uitgebreide risico-analyse, hierbij wordt de gehele installatie onder de loupe genomen.
Tevens worden risico bevorderende en risico beperkende factoren aangegeven.