Markt onderzoek:

Voor ons bedrijf willen wij ons bedrijfsprofiel & structuur ook in de toekomst kunnen waarborgen, en daar waar mogelijk optimaliseren!
Vandaar dat wij U medewerking vragen om onderstaand vragenformulier, geheel vrijblijvend en naar waarheid, in te vullen.

Over bedrijf algemeen

Vraag 1:
Wij maken op verschillende manieren reclame. Om te weten welke reclame méérwaarde aan ons bedrijf toevoegt, de volgende vraag:
Hoe komt U aan ons adres?
Via geschreven media :
Andere geschreven reclame.
Via radio reclame :
Via televisie reclame :  
Via surfen op Internet;
Via zoekmachines Internet;
Via onze bedrijfswagens reclame;
Via mond op mond reclame( kennissen, buren, familie etc.);
U heeft installatievakwerk van ons gezien .

Vraag 2:
U hebt uiteraard al op onze website rond gekeken. U heeft dan ook gezien dat wij een heel groot assortiment aan artikelen,voorlichtingsinfo’s, foto’s en links etc. via onze website aanbieden.
Zijn er, volgens U, nog belangrijke informatie’s die U mist of verder uitgewerkt zou willen hebben?
Ja  Namelijk:
 
Nee, is voldoende
Ik weet niet.

Vraag 3:
Bent U reeds klant van ons:
Ja
Nee

Energie besparing en milieu

Vraag 5:
Gas toestellen, dus alle Cv-ketels, geisers ect., hebben onderhoud & controle nodig.Dit onderhoud dient het beste jaarlijks te gebeuren door een erkent Installateur.
Laat U uw Cv-ketel e.d. regelmatig controleren en onderhouden?
Ja, jaarlijks door een erkende installateur;
Ja, maar niet jaarlijks;
Nee, ik dacht dat het niet noodzakelijk was;
Nee, ik dacht dat onderhoud bij Hoog Rendement Cv-ketels overbodig was;
Nee, ik wacht tot er een storing optreed.

Vraag 6:
Energie is en wordt in de toekomst alleen maar duurder.Nu zijn er o.a. energie zuinige en milieu vriendelijke Hoog Rendement ketels te koop, die werkelijk ontzettend veel energie besparen.
Zou U overwegen om een nieuwe energie zuinige Cv-ketel aan te schaffen ondanks dat U huidige Cv-ketel het nog steeds doet?
Ik heb al een energie zuinige Cv-ketel;
Ja, omdat ik op mijn energie rekening wil besparen;
Ja, omdat ik het milieu wil besparen voor het gevaarlijke broeikast effect;
Ja, omdat ik energie & het milieu wil besparen;
Nee, ik wacht tot mijn huidige Cv-ketel defect is en koop dan pas een nieuwe ketel;

Vraag 7:
Er zijn ook nog andere energie- & milieu besparende systemen, o.a. warmtepompen en zonne-energie-systemen.
Zou U overwegen om een van beide systemen aan te kopen, om zodoende U energie-rekening en het milieu te besparen?
Ja;
Nee;
Ik weet niet, nog niet over nagedacht.


Via Internet aankopen

Vraag 8:
Wij weten en merken dat sommige mensen huiverig zijn om via Internet bestellingen te plaatsen, omdat ze misschien bang zijn dat er misbruik van wordt gemaakt.
Heeft U reeds eerder bestelling via Internet geplaatst en hoe is U ervaring?
Ja, mijn ervaring is zeer goed.
Ja, mijn ervaring is minder goed verlopen (mail ons U ervaring).
Ja, maar het verliep slecht (mail ons U ervaring) .
Nee, ik heb nooit via Internet artikelen besteld dus ik weet het niet.
Nee, nog niet, maar ik overweeg wel om in de toekomst via Internet bestellingen te plaatsen c.q. te kopen omdat het goedkoper en gemakkelijk is.
Nee, ik zal ook nooit via Internet kopen ondanks dat het goedkoper is.


Vraag 9:
Als U via onze website een bestelling opgeeft, krijgt U altijd per e-mail, een bevestiging van de door U gevraagde bestelling.Tevens staat er op deze e-mail het bedrag hoeveel U dient te betalen.
Bij Internet bestellingen vragen wij altijd vooruit betalingen, voordat wij de bestelling gaan behandelen en gaan uitleveren. Dit wil zeggen dat U, bijvoorbeeld via Internet-bankieren, eerst het afgesproken termijn bedrag of het totale bedrag dient te hebben voldaan.
Dit doen wij zodat wij o.a. weten dat de klant serieus is en dat de klant tevens een betalingsbewijs (bankafschrift) heeft.Tevens ontvangt U van ons een bevestiging per e-mail zodra het bedrag op onze rekening staat. U als klant heeft dan ook de zekerheid dat alles perfect zal verlopen betreffende U bestelling.Het eventuele resterende bedrag dient volledig te worden voldaan op de dag van aflevering c.q. uitlevering.Het is dus onmogelijk om bij ons via Internet op rekening te kopen en tevens kan men geen “spook” bestellingen plaatsen.
Onze ervaring leert dat al onze klanten, die via Internet bestelden, zeer tevreden waren/zijn over de manier van aanpak en uitlevering zoals wij die hierboven beschreven.
Zou U, nadat U bovenstaand gelezen heeft, ook bij ons via Internet bestellen.
Ja, geen enkel bezwaar;
Ja, maar ik twijfel nog; namelijk:
 
Nee, ik zal nooit via Internet bestellen;
Ik weet niet.