Tips om riool-verstoppingen te voorkomen ect.

Getver…………… verstopping !!

In de jaren ’60, ’70 en in sommige regio’s ook nog wel later, was het schering en inslag.
Gresbuizen die de geest gaven, bezinkings-putten die nokvol zaten met toilet-papier en andere oorzaken. Maar het gevolg was altijd hetzelfde: een verstopte riolering !

Verstoppingen komen gelukkig nog maar zelden voor, dankzij de gladde binnenwanden en de flexibiliteit van kunststof leidingen. Een gemiddeld huishouden in Nederland heeft nog maar één keer in de 10 jaar met een verstopt riool te maken. Sommige hebben er ook nooit last van. Maar er zijn tegenwoordig ook nog huishoudens die regelmatig last ondervinden van verstoppingen.

De oorzaken van verstoppingen zijn:

- verouderde riool- systemen;

- slecht aangelegde rioleringen;

- wortelgroei;

- aankoeken van vet;

- aankoeken van zeep-resten;

- haren;

- teveel toiletpapier;

- toilet vochtigheids-doekjes c.q. hygiëne-doekjes ;

- verkeert gebruik van ontstoppings-middelen !

Hoe constateert U een (beginnende) verstopping ?

Vrij eenvoudig:

- het water loopt niet meer goed weg;

- de gootsteen en andere afvoeren geven borrelde geluiden;

- rioolstank-overlast;

Hoe kunt U verstoppingen voorkomen ?

Ook vrij eenvoudig:

- Gebruik het toilet en gootsteen niet als afvalbak;
Dus géén etens-resten, verf-resten of ander soort afval in de riolering !

- Gebruik geen overmatig veel toilet-papier en spoel altijd goed na met voldoende water;

- Gebruik het liefst géén toilet vochtigheids-doekjes c.q. hygiëne-doekjes; 
Of gooi deze doekjes in een afvalemmer !

- Let op met toilet-verfrissers: als ze loslaten kunnen ze blijven steken in de zwanenhals van het toilet of, nog erger, elders in de riolering !

- Maak douche-putjes en wasbakken regelmatig schoon door de sifons ze los te draaien en te reinigen;

- Gebruik een gootsteen-ontstopper (zuignap met korte steel);
  Dus géén ontstoppings-korrels! Deze kristalliseren uit en verergeren juist de verstopping !!

- Vaatwasmachines en wasmachines zorgen vaak voor dichtslibbing van het riool, dit komt door vet- en zeep- resten. Het afvalwater bevat zeepschuim, dit water spoelt sneller weg dan de zeep resten met als gevolg dat de zeep- en vet- resten gaan aankoeken aan de buiswand. Dit probleem is op te lossen door regelmatig een grote hoeveelheid warm- / heet- water door te spoelen;

- Blad- en loof- afval kunnen via de hemelwater-afvoer in het riool terecht komen met alle gevolgen van dien. Ook hier zijn effectieve oplossingen voor:
 
- Plaats blad-vangers in de goot;
  - Maak de (platte) daken en goten regelmatig schoon.

- Plaats een ontstopping-stuk(ken) ,een T-stuk met schroefdeksel, in het rioolstelsel. Heeft U dan onverhoopt last van een verstopping, dan kunt U de leiding makkelijker ontstoppen en doorspuiten !

De laatste tip:

Als U de sifons regelmatig reinigt, spoel dan ook regelmatig met eenvoudige huishoud-soda ( ± € 0,50) om U rioleringstelsel schoon te houden !!
Schep ± 2 eetlepels huishoud-soda in de afvoer en schud ± ½ ltr. heetwater er overheen, laat dit een nacht inwerken !!

Mocht U, ondanks alles, toch een verstopping krijgen, gebruik dan onze vloeibare ontstoppings-middelen die werkelijk alles ontstoppen daar waar alle andere producten falen !!
Zie: Aanbiedingen >> Aanbieding-34-11-2007 Vloeibare ontstoppngs-middelen.Riolering-stelsel


Riool aanleg.