Praktijk voorbeelden

Wij komen, helaas te vaak, brandgevaarlijke en levens-bedreigende situatie's tegen.
Vaak is het zo dat de bewoners niets in de gaten hebben van de reeds jarenlange gevaarlijke situatie's waarin men leeft !

Een "mooi" voorbeeld is/was de situatie die wij tijdens een storingsoproep aantroffen.

Wij werden om ± 19.00 uur gebeld , door een klant, die opdat moment nog géén klant bij ons was, met de vraag of wij naar de CV-ketel konden komen kijken, want de CV-ketel viel regelmatig op storing, de klant resette de ketel dan weer en branden dan ook weer! Maar omdat het Kerst was en hij bezoek verwachte, vertrouwde hij de CV-ketel niet meer.
Achter-af gezien was dit hun geluk dat wij kwamen kijken!
Bij aankomst bleek de CV-ketel inderdaad alweer op storing te staan en inderdaad toen wij ook de CV-ketel resette begon hij ook weer "normaal" te branden!! De klant zei ons dat hij dit al een paar weken(!)aan het doen was en dat "zijn" "installateur" de CV-ketel pas had laten reinigen maar ook niets kon ontdekken waar dit aan zou kunnen liggen.Tevens vond de "installateur" het overbodig(!) om de CV-ketel jaarlijks te reinigen c.q. te controleren want het was nl. een HR CV-ketel die geen onderhoud nodig zou hebben !!!!!

Ps. de "installateur" bleek achteraf een "klusjes-bedrijf" te zijn !!
Dit soort bedrijven mogen eigenlijk beslist NIET  dit soort werkzaamheden verrichten !!


Bij nadere inspectie bleek dat:

1) De ketel niet in zijn geheel was gereinigd (mantel wel) ! Maar de meest belangrijkste onderdelen en met name warmte-wisselaar, brander en rookgas-afvoer beslist niet!!
2) De rookgas-afvoer bleek volledig door-gerot te zijn, zodat de verbrandings-afvoergassen direct de opstellings-ruimte in kwamen !!
3) De CV-ketel was aangesloten als "open" toestel! Dwz dat de lucht die nodig is voor de verbranding van het gas, uit de opstellings-ruimte wordt onttrokken. Dit zou eventueel wel mogen, maar dan moet er ook voldoende en gewaarborgde ventilatie c.q. lucht-toevoer zijn !!

Wij voerden direct een CO-meting uit in de opstellings-ruimte en ook in de woning zelf en wat bleek, het zeer giftige en reukloze koolmonoxide werd in een zeer hoge concentatie gemeten, dat wij dit bijna niet konden geloven !! Als men in deze hoge concentratie lang zou verblijven, zou men het niet meer na kunnen vertellen!

Terwijl wij een degelijke onderhouds-beurt uitvoerden en de rookgas-afvoer vervingen, kwam de vrouw des huises thuis en vroeg ons of wij wat te drinken wilden, en zei zij ons het volgende:
"Ik voel mij al een tijdje misselijk en duizelig en ik geloof dat ik de griep krijg en dat uitgerekend met Kerstmis!"
Wij wisten haar toen direct "gerust" te stellen met de mededeling dat zij en haar gezin door het oog van de naald waren gekropen en dat wij er net optijd bij geroepen waren, en dat zij hun woning flink moesten gaan ventileren!

Nadat alles weer 100% inorde was en de koffie op was, wensten wij hun een gelukkig Kerstfeest en een zeer voorspoedig Nieuwjaar !

Na de Kerstdagen werden wij door dezelfde klant gebeld met de medeling, dat de vrouw des huises geheel gezond de Kerst had door gebracht. En dat ze in de toekomst alleen maar DE ERKENDE VAK INSTALLATEUR aan hun CV-installatie laten werken!

"Eind goed, al goed !! "zou men zeggen, in deze situatie klopt dit ook wel, maar hoeveel klusjes-bedrijven en beundehazen lopen er nog rond, die aan installatie's werken, waar ze totaal géén verstand van hebben(en dus ook niet aansprakelijk gesteld kunnen worden als het mis gaat, want de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor zijn technische-installatie !).

Wij als Erkend Installateur geven U het volgende advies:
Laat Uw werkzaamheden aan Gas- & Water-, Electro en CV-installatie alléén door een Erkende Installateur uitvoeren en regelmatig controleren, zodat ook U met een gerust hart kunt gaan slapen !

Zie de volgende foto-impressie met ook andere schokkende beelden. Vervuilde rookgas-afvoer


Defecte rookgas-afvoer


Defecte rookgas-afvoer


Defecte rookgas-afvoer


Defecte rookgas-afvoer


Een gele vlam produceert koolmonoxide


Verkeerd aangesloten rookgas-afvoer


Meneer dit zit al jaren zo !! Gevaarlijk? Maar nee toch ..........


Zo kan het toch ook, niet dan ???


Meneer, wij ruiken gas ? Gasleiding nog met hennep verpakt ! Gevaarlijk ??


Een verkeerd gekozen rookgas-afvoer het gevolg: schoorsteen brand !!


Dit is een gedeelte van de rookgas-afvoer die de brandweer eruit haalde !!


Lode waterleidingen anno 2006 !! Hoezo vervangen meneer ?


In dit appartement staat de "open" CV-ketel in de zit-/ woonkamer, de be- & ont-luchtingen die noodzakelijk zijn ontbreken !!


Naast de zit- / woonkamer bevind zich de slaapkamer !! De kans is enorm groot dat men blijft "slapen" !!


Hierboven bevind zich ook nog een verblijfs-ruimte !! Let op de rookgas-afvoer links naast de "trap" !!


Deze levens-gevaarlijke c.q. bedreigende situatie zou men het liefst stop zetten c.q. afbreken, maar zolang iedere verplichte "APK"-keuring voor woningen ontbreekt, kunnen wij helaas, alleen maar de mensen attenderen op de gevaren en de eventuele gevolgen


Deze "gevaarlijke" CV-ketel verbruikt alle zuurstof, die nodig is voor de verbranding van het gas, uit de directe omgeving !! Nogmmaals de ont- & be-luchtingen ontbreken !!


Deze "gevaarlijke" CV-ketel heeft zelfs géén TTB-beveiliging ! Dwz dat bij eventuele "terug-slag" van de rookgassen, deze ongehinderd de verblijfs-ruimte in stromen met alle gevolgen van dien !!


Weet U wat de huis eingenaar tegen ons zei, nadat wij hem onze geconstateerde fouten lieten ondertekenen. Hij zei het volgende: "Weet U hoeveel een koolmonxide-melder kost, wel € 50,00 !!" Wij deelden hem mede: "Dat een mensenleven beduidend méér waard is


Hier ziet U een voorbeeld van een levensgevaarlijke situatie die o.a. ontstaan was door een "goedkopen" en dus slechte kwaliteit CV-ketel en hierbij géén jaarlijks-onderhoud te laten uitvoeren !!


Hier ziet U het resultaat van "goedkopen" en slechte kwaliteit CV-ketels ! Deze CV-ketel was net 6 jaar oud !! De vlammen kwamen door het gesmolten aluminium naar buiten en branden rechts tegen de gasleiding aan !! Wij waren werkelijk net op tijd om aan d


Tijdens het demonteren van de RGA(RookGasAfvoer), bleek dat de normale mof/spie verbinding een spie/spie verbinding was en met zogenaamde "Ducktape" tegen elkaar geplakt was! Tevens bleek de RGA gedeeltelijk vol te liggen met aluminiumoxidatie! Wij hebben


Tijdens het demonteren van de RGA(RookGasAfvoer), bleek dat de normale mof/spie verbinding een spie/spie verbinding was en met zogenaamde "Ducktape" tegen elkaar geplakt was! Tevens bleek de RGA gedeeltelijk vol te liggen met aluminiumoxidatie! Wij hebben


RGA gedeeltelijk gevuld met aluminiumoxidatie !! Dit vergroot de kans op doorrotten, met alle gevolgen van dien !


RGA gedeeltelijk gevuld met aluminiumoxidatie !! Dit vergroot de kans op doorrotten, met alle gevolgen van dien !