Tips over elektriciteit

o U kunt de gehele elektrische installatie periodiek laten controleren door een vakman. U kunt met hem ook een contract afsluiten voor periodiek onderhoud.

o Heeft u een elektra-installatie van vóór 1975, dan is het raadzaam deze te laten voorzien van een aardlekschakelaar van 30 mA. Installaties van na 1975 beschikken al over zo'n schakelaar.

o Waarschuw direct een vakman als toestellen, kranen of andere metalen delen onder stroom staan.

o Elektrische toestellen produceren warmte. Om oververhitting te voorkomen, hebben deze toestellen ventilatieopeningen. Laat deze onbedekt en zorg voor voldoende vrije ruimte om het toestel heen.

o Sluit toestellen aan op een stopcontact in dezelfde ruimte. Sluit dus bijvoorbeeld geen radio in de badkamer via een verlengsnoer aan op een stopcontact in de slaapkamer.

o Als een stekker niet past in een stopcontact, dan is dat gedaan voor uw veiligheid. Probeer deze dus niet 'passend' te maken.

o Houdt u zich aan de gebruiksaanwijzing van elektrische toestellen.
Tips over gas

o Laat werkzaamheden aan gasinstallaties en gastoestellen over aan een vakman.

o Laat de installatie één keer per één à twee jaar controleren door een vakman.

o Doe het volgende als u gas in of om uw woning ruikt:
1. waarschuw uw gemeente of het energiebedrijf en daarnaast brandweer en uw installateur
2. sluit de hoofdkraan
3. open deuren en ramen
4. vermijd vuur of vonkvorming
5. schakel geen elektrische verlichting of toestellen aan of uit.

o Zorg voor voldoende ventilatie om koolmonoxideontwikkeling te voorkomen. U kunt een vakman inschakelen om uw afvoerloze geiser te laten vervangen door een geiser met afvoer naar buiten.

o Als u en uw huisgenoten regelmatig last hebben van hoofdpijn, kan koolmonoxide de oorzaak zijn. Raadpleeg niet alleen uw huisarts maar ook een vakman.

o Laat tweedehands toestellen controleren door een vakman/installateur.

o Volg de gebruiksaanwijzing op van gastoestellen.