Veelgestelde vragen over veiligheidswaarschuwing van Nefit CV-toestellen TopLine-serie vanaf het bouwjaar 2006 t/m 2009 !!


D.d. 03-02-2017:

Wij als installateur ontvangen veel (verontruste) telefoontjes en mailtjes van consumenten over Nefit CV-ketels. Wij, als installateur, begrijpen u bezorgdheid en ongerustheid terdege! Om u als consument (enig sinds) gerust te stellen, geven wij u volledige openheid en duidelijkheid mbt de Nefit veiligheidswaarschuwingen.
Wij doen dit geheel op eigen initiatief door onderstaand bericht met duidelijke foto’s op onze website te plaatsen.

 

Sinds vrijdag d.d. 03-02-2017 heeft Nefit een hernieuwde oproep gedaan tot de vervanging van de versie-1 branders in hun TopLine toestellen (25 en 30kW). Deze vervangingsactie loopt al sinds 2009 en is van toepassing op toestellen die geproduceerd zijn in de periode 2006 tot en met 2009. Ondanks dat het gros van deze branders reeds is vervangen, worden we verzocht door de NVWA ook het restant binnen nu en 2 jaar vervangen te hebben.

Waarom deze actie?
Het is gebleken dat, als de branderklemmen na het uitvoeren van het onderhoud niet juist worden gesloten, de brander in een zeer klein aantal niet voldoende wordt afgesloten. In extreme gevallen zou hier smeltschade door kunnen ontstaan. Sinds eind 2009 worden deze ‘versie 1’branders al vervangen. Daarom zijn veel branders de afgelopen jaren al vervangen door uw eigen installateur of door Nefit eigen servicedienst. Omdat nog niet alle branders zijn vervangen is er vanuit de NVWA aan Nefit verzocht hier bespoediging in te treffen, en ook de resterende ‘versie 1’-branders uit de markt halen.

Om dit te realiseren doet Nefit een beroep op alle installateurs en de consumenten om hun medewerking te verlenen aan deze preventieve vervanging die zal plaatsvinden tijdens een onderhoud- of storingsbezoek. Deze actie is afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Wat kan of moet de installateur doen?
Om dit te realiseren doet Nefit een beroep op de  installateur en de consument om hun medewerking te verlenen aan deze preventieve vervanging die zal plaatsvinden tijdens een onderhoud- of storingsbezoek. Deze actie is afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De brander hoeft niet per direct vervangen te worden, maar het vervangen kan worden meegenomen in het reguliere onderhoud van het toestel. De vervangingsactie loopt immers minimaal tot 31 december 2018 !

Het is dus geen acuut probleem zoals hier en daar in de media wordt/werd gemeld.

De installateur kan bij zijn eigen groothandel de brandersets bestellen, met artikelnummer : 8738901094.  Deze set bevat de onderdelen, plaatsingsinstructie, retourformulier en een “burner-OK” sticker. Deze sticker dient na vervanging naast het typeplaat van het toestel te worden geplakt. Vervolgens vult hij het retourformulier in en mailt de installateur dit naar Nefit.

Voordat deze actie begon had deze branderset het artikelnummer: 8718600616.  Mocht deze set de afgelopen jaren bij u als klant te zijn geplaatst dan hoeft u als consument niets meer te doen. Het verschil met de set van nu is alleen de sticker en het retourformulier.

Overzicht van de desbetreffende Nefit CV-ketels en serienummers:

Hoe kan ik zien welk type toestel ik heb?
Om het type en productiejaar te bepalen kunt u het serienummer van het toestel nakijken. Bovenop het toestel zit een typeplaatsticker. Hierop is het toesteltype te zien en het serienummer met daarin het jaar van productie. Op de typeplaatsticker staat het serienummer direct boven het toesteltype en bestaat uit 11 getallen. De eerste drie nummers geven het toesteltype aan, de toesteltypes die het betreft vindt u in de onderstaande tabel.  Het productiejaar staat in het 4e en 5e getal van het serienummer. Het betreft enkel en alleen productie jaar 2006 tot en met 2009. In het serienummer komt dat terug als 06, 07, 08 of 09 op de 4e en 5e plek van het serienummer.

Serienummer start met

Toestel type

321

TopLine Compact HRC 24 CW4

322

TopLine HR 25

323

TopLine Aquapower HRC 25 CW4

324

TopLine Aquapower HRC 25 CW5

325

TopLine Aquapower HRC 25 CW6+

330

TopLine HR 30

331

TopLine Compact HRC 30 CW5

332

TopLine Aquapower HRC 30 CW5

333

TopLine Aquapower HRC 30 CW6+

 

Bouwjaar herkenning?
Bovenop het toestel zit een typeplaatsticker (Zie foto !). Hierop is het toesteltype te zien en het serienummer met daarin het jaar van productie. Wellicht heeft u gelegenheid om even bovenop het toestel te kijken of een foto te maken met uw telefoon en onze deze naar ons doormailen met u volledige NAW-gegevens !

Om u nog meer duidelijkheid te geven 

Veelgestelde vragen:

Ik heb een TopLine toestel uit de betroffen reeks, wat nu?

Als u niet (zeker) weet of de brander in uw geval al is vervangen verzoeken wij u contact op te nemen met ons. Indien de brander nog niet is vervangen kunnen wij dit een het eerstvolgende onderhoud alsnog doen.

Ik heb geen vaste installateur?
Ook al bent u geen klant van ons, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons hiervoor terecht! Aangezien Nefit minimaal 1 x per 2 jaar onderhoud voorschrijven conform de onderhoudsvoorschriften zoals bijgeleverd bij het toestel, adviseren wij u om met ons een afspraak voor onderhoud in te plannen en tevens de brander te vervangen.

In het verleden is Nefit zelf bij mij geweest, is destijds dit onderdeel al vervangen?

Indien u ons het serienummer doormailt plus u NAW-gegevens, kunnen en zullen wij dit voor u nakijken en u hierover terugkoppeling geven.


Ik heb een TopLine uit 2010 of nieuwer, is die veilig?

Ja, het betreffende onderdeel is vanaf 2010 niet meer in de TopLine toestellen toegepast. Voor alle TopLine toestellen vanaf 2010 is deze brandervervanging dus niet nodig en is het toestel veilig. Voorwaarde is uiteraard wel dat er minimaal 1 x per 2 jaar onderhoud door een erkende installateur moet plaatsvinden conform de onderhoudsvoorschriften zoals bijgeleverd bij het toestel. Alleen dan kan een goede, efficiënte en veilige werking blijvend gegarandeerd worden.

Ik heb een ander type Nefit toestel, is deze veilig?

Ja, de brandervervangingsactie geldt enkel en alleen voor de genoemde type TopLine toestellen. Dit onderdeel is in geen enkel ander type Nefit toestel toegepast. Voor alle andere Nefit ketels is deze brandervervanging dus niet nodig en is het toestel veilig. Voorwaarde is uiteraard wel dat er minimaal 1 x per 2 jaar onderhoud door een erkende installateur moet plaatsvinden conform de onderhoudsvoorschriften zoals bijgeleverd bij het toestel. Alleen dan kan een goede, efficiënte en veilige werking blijvend gegarandeerd worden.

Tot slot:

Mocht u als consument/gebruiker nadere informatie willen of u onvrede willen uiten, dan kan dit het via het speciale actie-telefoonnummer: 088-9960270. Nefit medewerkers staan op werkdagen van 08:00 tot 20:00 klaar om u vragen te beantwoorden.


Voor nog meer duidelijkheid verwijzen wij u naar onderstaande foto's met teksten !Typeplaatje mbt controle het serienummer !


Brander zonder nok aan de voorzijde !! >> Dient t.z.t. vervangen te worden!


Brander met nok aan de voorzijde !! >> Toestel is 100% veilig !!! De nieuwe brander heeft rondom een aantal nokken waardoor de deksel beter op zijn plaats blijft en afsluit.


Links het nieuwe branderbed met ge´ntegreerde pakking en rechts het oude branderbed versie-1 met losse pakking. Ook deze wordt vervangen.


Nefit branderset nieuwe versie !! Artikelnummer: 8738901094 of 8718600616